Objectius 2021 per tal de contribuir a la defensa del mediambient i per un futur sostenible

Objectiu 2020/21 : REDUIR L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL

El nostre compromís en petites accions que ens permeten conciliar el progrés de la societat i un futur sostenible per al nostre planeta.

Aquests són els objectius que ens marquem per aquests propers anys per tal de contribuir a la defensa del mediambient:

  • Disminució del consum energètic. Esperem que en el 2021/22 la meitat del nostre consum provingui d’energies renovables.
  • Elecció de proveïdors locals o de proximitat, tenint en compte el seu compromís ambiental.
  • Gestió eficient del residus : Reduir – Reutilitzar – Reciclar
  • Ús de productes ràpidament biodegradables i d’origen natural.
  • Reduir l’ús, fins a la seva eliminació, de plàstics.
  • Evitar el malbaratament de menjar.
  • Fomentar la cultura sostenible, a través d’espais de formació.